Hướng dẫn lập hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế

Hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế là hóa đơn điện tử được cơ quan thuế cấp mã trước khi tổ chức, cá nhân bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ gửi cho người mua, bao gồm cả trường hợp hóa đơn được khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế. Cùng tìm hiểu cách lập hóa đơn điện tử có mã của cơ quan Thuế qua bài viết dưới đây.

Lập hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế

Khoản 1, Điều 16 nghị định 119/2018/NĐ-CP có quy định về việc lập hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế:

a) Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh thuộc đối tượng nêu tại khoản 1 Điều 13 Nghị định này nếu truy cập Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế để lập hóa đơn thì sử dụng tài khoản đã được cấp khi đăng ký để thực hiện:

– Lập hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

– Ký số, ký điện tử trên các hóa đơn đã lập và gửi hóa đơn để cơ quan thuế cấp mã.

  1. b) Trường hợp sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế thông qua tổ chức cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử: Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh truy cập vào trang thông tin điện tử của tổ chức cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử hoặc sử dụng phần mềm hóa đơn điện tử của đơn vị để thực hiện:

– Lập hóa đơn bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ.

– Ký số, ký điện tử trên các hóa đơn đã lập và gửi hóa đơn qua tổ chức cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử để cơ quan thuế cấp mã.”

Như vậy việc lập hóa đơn điện tử có mã cần thực hiện truy cập http://www.gdt.gov.vn/wps/portal website của Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế và thực hiện đăng nhập làm theo hướng dẫn.

https://einvoice.vn/tin-tuc/hoa-don-dien-tu-co-ma-cua-co-quan-thue-la-gi-co-gi-khac-voi-hoa-don-dien-tu

Truy cập vào Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế để lập hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế

Tham khảo thêm tại: Einvoice.vn

Điều kiện để được cấp mã của cơ quan thuế

Để được cấp mã hóa đơn của cơ quan thuế, doanh nghiệp trong quá trình đăng ký phải đảm bảo một số thông tin:

  • Đúng thông tin đăng ký theo quy định
  • Đúng định dạng về hóa đơn điện tử
  • Đầy đủ nội dung về hóa đơn điện tử
  • Không thuộc trường hợp ngừng sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế 

Sau đó, hệ thống cấp mã hóa đơn của Tổng cục Thuế sẽ tự động thực hiện cấp mã hóa đơn và gửi kết quả cấp mã hóa đơn cho người đăng ký.

Khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ người bán đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử được khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế. Sau khi lập hóa đơn điện tử thì thực hiện gửi dữ liệu hóa đơn điện tử cho người mua. Đồng thời kết nối chuyển dữ liệu điện tử lên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế.

Trách nhiệm của Doanh nghiệp khi sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế

Khi sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế. Doanh nghiệp cần thực hiện trách nhiệm của mình bao gồm:

  • Quản lý tên và mật khẩu của các tài khoản đã được cơ quan thuế cấp.
  • Tạo lập hóa đơn điện tử về bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ để gửi đến cơ quan thuế cấp mã và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác của hóa đơn điện tử.
  • Gửi hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế đến người mua ngay sau khi nhận được hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế.
  • Lưu trữ và bảo đảm tính toàn vẹn của toàn bộ hóa đơn điện tử; thực hiện các quy định pháp luật về bảo đảm an toàn, an ninh hệ thống dữ liệu điện tử.
  • Chấp hành sự thanh tra, kiểm tra, đối chiếu của các cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Doanh nghiệp có trách nhiệm gửi hóa đơn điện tử đã được cấp mã của cơ quan thuế cho người mua. Phương thức gửi và nhận hóa đơn được thực hiện theo thỏa thuận giữa người bán và người mua.

Bài viết trên đây hy vọng đã cung cấp những thông tin hữu ích cho các doanh nghiệp, cá nhân quan tâm đến hóa đơn điện tử. Ngoài ra các đơn vị, quý khách hàng cũng có thể tìm đọc Nghị định 119/2018/NĐ-CP để cập nhật các quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ.

Bài viết liên quan

Thêm bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *