Chuyển sang hóa đơn điện tử – Chỉ còn 18 tháng
description

Chuyển sang hóa đơn điện tử – Chỉ còn 18 tháng

Thông tin về việc bắt buộc các doanh nghiệp , tổ chức kinh tế, hộ kinh doanh chuyển sang hóa đơn điện tử đã được truyền thông rộng rãi và chỉ còn khoảng 18 tháng trước hạn cuối chuyển đổi. Vì sao công ty chỉ còn 18 tháng để hoàn tất chuyển sang hóa đơn
Doanh nghiệp, cá nhân, tổ chức có nên dùng hóa đơn điện tử thay cho hóa đơn giấy?
description

Doanh nghiệp, cá nhân, tổ chức có nên dùng hóa đơn điện tử thay cho hóa đơn giấy?

Trên thị trường hiện nay tồn tại 3 loại hóa đơn là hóa đơn giấy và hóa đơn điện tử và hóa đơn điện tử xác thực. Nhiều doanh nghiệp đặt ra câu hỏi có nên dùng hóa đơn điện tử thay cho hóa đơn giấy hay không? Điều này còn tùy thuộc vào mục đích sử dụng hóa đơn của các đơn vị, doanh nghiệp.