Giải đáp thắc mắc: Hóa đơn điện tử có cần đóng dấu không?

Hóa đơn điện tử có cần đóng dấu không?

Sử dụng và giao dịch hóa đơn điện tử, không ít người còn băn khoăn hóa đơn điện tử có cần đóng dấu hay không hoặc có cần chữ ký của người mua hàng hay không? Bài viết này sẽ cho bạn câu trả lời.

1. Tìm hiểu về hóa đơn điện tử

Theo Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/3/2011 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn khởi tạo, phát hành và sử dụng hóa đơn điện tử bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ thì hoá đơn điện tử là tập hợp các thông điệp dữ liệu điện tử về bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ, được khởi tạo, lập gửi, nhận, lưu trữ và quản lý bằng phương tiện điện tử.

Hóa đơn điện tử bao gồm các loại hóa đơn như: hóa đơn giá trị gia tăng, hóa đơn xuất khẩu, hóa đơn bán hàng và các loại hóa đơn khác gồm: vé, tem, thẻ, phiếu thu tiền bảo hiểm…; phiếu thu tiền cước vận chuyển hàng không, chứng từ thu cước phí vận tải quốc tế, chứng từ thu phí dịch vụ ngân hàng… Nội dung và hình thức của các loại hóa đơn này được lập theo thông lệ quốc tế và các quy định của pháp luật có liên quan.

Hoá đơn điện tử được khởi tạo lập, xử lý trên hệ thống máy tính của tổ chức đã được cấp mã số thuế khi bán hàng hoá, dịch vụ và được lưu trữ trên máy tính của các bên theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử.

Hóa đơn điện tử đảm bảo nguyên tắc: xác định được số hóa đơn theo nguyên tắc liên tục và trình tự thời gian, mỗi số hóa đơn đảm bảo chỉ được lập và sử dụng một lần duy nhất.

2. Hóa đơn điện tử có cần đóng dấu không?

Theo điểm b Khoản 2 Điều 5 Thông tư 119/2014/TT-BTC, tổ chức kinh doanh bán hàng hóa, dịch vụ có thể tạo, phát hành và sử dụng hóa đơn không nhất thiết phải có chữ ký người mua, dấu của người bán trong những trường hợp như: hóa đơn điện; hóa đơn nước; hóa đơn dịch vụ viễn thông; hóa đơn dịch vụ ngân hàng đáp ứng đủ điều kiện tự in theo hướng dẫn tại Thông tư này.

Trường hợp kinh doanh dịch vụ thì trên hóa đơn không nhất thiết phải có tiêu thức “đơn vị tính”.

Như vậy, hóa đơn điện tử không cần đóng dấu đỏ hay nói cách khác là không cần đóng dấu của người bán hàng.

Về chữ ký trên hóa đơn điện tử thì theo Công văn 2402/BTC-TCT ngày 23/02/2016 của Bộ tài chính gửi Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, cụ thể như sau:

-Tại Khoản 2 Điều 1 Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ sửa đổi khoản 5 Điều 5 Nghị đinh số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định: “5. Tổ chức kinh doanh có thể đồng thời cùng lúc sử dụng nhiều hình thức hóa ơn khác nhau. Nhà nước khuyến khích hình thức hóa đơn điện tử.”

– Tại điểm e Khoản 1 và Khoản 2 Điều 6 Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/03/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về nội dung của HĐĐT: “1. Hóa đơn điện tử phải có các nội dung gồm:

Chữ ký điện tử theo quy định của pháp luật của người bán; ngày, tháng năm lập và gửi hóa đơn. Chữ ký điện tử theo quy định của pháp luật của người mua trong trường hợp người mua là đơn vị kế toán.

Một số trường hợp hóa đơn điện tử không có đầy đủ các nội dung bắt buộc được thực hiện theo hướng dẫn riêng của Bộ Tài chính”.

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp người mua không phải là đơn vị kế toán hoặc là đơn vị kế toán nếu có các hồ sơ, chứng từ chứng minh việc cung cấp hàng hóa, dịch vụ giữa người bán với người mua như: Hợp đồng kinh tế, phiếu xuất kho, biên bản giao nhận hàng hóa, biên nhận thanh toán, phiếu thu… thì người bán lập hóa đơn điện tử cho người mua theo quy định, trên hóa đơn điện tử không nhất thiết phải có chữ ký điện tử của người mua.

Hiện nay, hóa đơn điện tử và hóa đơn điện tử xác thực – hóa đơn điện tử có mã xác thực (hóa đơn điện tử được cơ quan thuế cấp mã xác thực và số hóa đơn xác thực qua hệ thống cấp mã xác thực hóa đơn của Tổng cục Thuế) được các doanh nghiệp, các đơn vị tổ chức ủng hộ, và ứng dụng nhiều bởi hiệu quả và lợi ích nó mang lại là rất cao. Để phục vụ cho việc sử dụng hóa đơn điện tử, hiện có rất nhiều đơn vị cung cấp phần mềm hóa đơn điện tử. Các đơn vị, doanh nghiệp liên hệ với các nhà cung cấp phần mềm hóa đơn để được tư vấn và trải nghiệm những tiện ích mà hóa đơn điện tử mang lại

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*