Hóa đơn điện tử trong thời đại công nghệ 4.0
description

Hóa đơn điện tử trong thời đại công nghệ 4.0

Hóa đơn điện tử là giải pháp hóa đơn tên tiến áp dụng công nghệ điện tử và lưu trữ dữ liệu trực tuyến không chỉ giúp tiết kiệm thời gian, quản lý dễ dàng hơn. Đây được xem là bước cải tiến lớn trong quá trình nâng cấp hệ thống hóa đơn. Vậy trong
Quy định về hóa đơn điện tử hợp pháp
description

Quy định về hóa đơn điện tử hợp pháp

Nghị định 119/NĐ-CP/2018 về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ đã chính thức có hiệu lực từ ngày 01/11/2018. Theo đó, hóa đơn điện tử được coi là hợp pháp khi đáp ứng quy định tại khoản 5 Điều 4 và các Điều 6, 7, 8, 9 của Nghị