Hướng dẫn cách xử lý hóa đơn khi sai thông tin
description

Hướng dẫn cách xử lý hóa đơn khi sai thông tin

Không phải tất cả trường hợp hóa đơn bị sai thông tin đều có cách xử lý giống nhau. Kế toán phải dựa vào từng lỗi sai mà có cách khắc phục theo đúng quy định được ban hành. 1/ Hóa đơn sai sót chưa gửi đến người mua Đối với những hóa đơn bị