Hướng dẫn phát hành hóa đơn điện tử online
description

Hướng dẫn phát hành hóa đơn điện tử online

Sử dụng hóa đơn điện tử đang dần trở thành xu thế tất yếu cho Doanh nghiệp. Tuy nhiên, các quy trình, thủ tục về hóa đơn điện tử vẫn đang tạo khó khăn riêng dành cho doanh nghiệp Tại bài viết dưới đây, Einvoice hướng dẫn Doanh nghiệp thủ tục đăng ký phát hành
Hóa đơn điện tử có bắt buộc không ?
description

Hóa đơn điện tử có bắt buộc không ?

Để trả lời cho câu hỏi Doanh nghiệp sử dụng hóa đơn điện tử có bắt buộc không ? Hãy theo dõi bài viết dưới đây Hóa đơn điện tử có bắt buộc không ? Ngày 12/9/2018, Chính phủ ban hành Nghị định 119/2018/NĐ-CP hướng dẫn việc sử dụng hóa đơn điện tử bắt đầu