Ngành Hải quan thêm kênh thanh toán với chương trình nộp thuế điện tử và thông quan 24/7
description

Ngành Hải quan thêm kênh thanh toán với chương trình nộp thuế điện tử và thông quan 24/7

Chương trình nộp thuế điện tử và thông quan 24/7 được các doanh nghiệp đón nhận tích cực bởi lợi ích rõ rệt mà nó đem lại.  Xuất phát từ mục tiêu giảm thời gian hoàn thành thủ tục xuất nhập khẩu hàng hóa, thực hiện chủ trương đẩy mạnh thanh toán điện tử, giao
Hướng dẫn kê khai nội dung bắt buộc của hóa đơn điện tử theo Nghị định 119/2018/NĐ-CP
description

Hướng dẫn kê khai nội dung bắt buộc của hóa đơn điện tử theo Nghị định 119/2018/NĐ-CP

Sau Thông tư 32/2011/TT-BTC, Thông tư 39/2014/TT-BTC, Thông tư 153/2010/TT-BTC của Bộ Tài Chính thì Nghị định 119/2018/NĐ-CP của Chính phủ đã quy định lại những nội dung bắt buộc của hóa đơn điện tử, Về cơ bản các thông tin chính đều tương tư nhau, tuy nhiên, Nghị định có đề cập rõ hơn