Quy chuẩn về ký hiệu hóa đơn điện tử theo thông tư 68-BTC

22 Tháng Năm, 2020 Hóa đơn điện tử E-invoice 0

Quy định mới về hóa đơn điện tử bàn hành mới nhất tại thông tư 68 có sự thay đổi về quy chuẩn về kí hiệu hóa đơn điện tử so với những quy định cũ. Việc nắm bắt những thay đổi trong quy định mới sẽ giúp người lập hóa đơn tránh được những sai sót khi khởi tạo hóa đơn điện tử. Vậy cụ thể là như thế nào hãy cùng theo dõi trong bài viết dưới đây nhé.

Tính pháp lý của hóa đơn chuyển đổi từ hóa đơn điện tử và một số lưu ý

19 Tháng Năm, 2020 Hóa đơn điện tử E-invoice 0

Hiện nay việc sử dụng hóa đơn điện tử trong các doanh nghiệp là rất phổ biến. Tuy nhiên cũng còn nhiều doanh nghiệp vẫn chưa chuyển đổi hòa toàn sang sử dụng hóa đơn điện tử. Vậy nên trong quá trình giao dịch giữa các daonh nghiệp với nhau hóa đơn cần được chuyển đổi từ hóa đơn điện tử sang hóa đơn giấy hoặc ngược lại.