Hướng dẫn hai bước quyết toán thuế TNCN đối với thu nhập vãng lai

Hướng dẫn quyết toán thuế TNCN

Thuế là một khoản tài chính bắt buộc phải trả cho một tổ chức chính phủ để tài trợ cho các khoản chi tiêu công khác nhau. Việc không trả tiền, cùng với việc trốn tránh hoặc chống lại việc nộp thuế, sẽ bị pháp luật chế tài. Chính vì thế, cá nhân phát sinh thu nhập cần thực hiện nghĩa vụ về thuế kể cả thu nhập vãng lai. Để quyết toán thuế TNCN đối với khoản thu nhập vãng lai, thủ tục thực hiện bao gồm:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ quyết toán thuế

 • Tờ khai quyết toán thuế: Mẫu 02/2015/TT-BTC theo Thông tư 92/2015.
 • Bảng kê đăng ký người phụ thuộc (Nếu có).
 • Chứng từ khấu từ thuế lấy từ đơn vị đóng thuế TNCN trong năm quyết toán.
 • Thư xác nhận thu nhập của cả hai nơi.

Đối tượng nộp thuế TNCN gồm cá nhân như sau:

 • Cư trú và có thu nhập chịu thuế phát sinh trong và/hoặc ngoài lãnh thổ Việt Nam, không phân biệt nơi trả thu nhập;
 • Không cư trú nhưng có thu nhập chịu thuế phát sinh trong lãnh thổ Việt Nam, không phân biệt nơi trả thu nhập.
 • Cá nhân không cư trú là cá nhân không đáp ứng điều kiện là cá nhân cư trú.Định nghĩa về “cá nhân cư trú” và “cá nhân không cư trú”.

>> Tham khảo: Hóa đơn điện tử, Báo giá hóa đơn điện tử.

Cá nhân cư trú là người đáp ứng 1 trong 2 điều kiện:

 • Có mặt tại Việt Nam từ 183 ngày trở lên trong một năm dương lịch hoặc 12 tháng liên tục kể từ ngày đầu tiên có mặt tại Việt Nam, trong đó ngày đến và ngày đi được tính là một ngày.
 • Có nơi ở thường xuyên tại Việt Nam, bao gồm có nơi ở đăng ký thường trú/ tạm trú hoặc có nhà thuê để ở tại Việt Nam với thời hạn của các hợp đồng thuê từ 183 ngày trở lên trong năm tính thuế. Hoặc trường hợp có nơi ở thường xuyên tại Việt Nam nhưng có mặt tại Việt Nam thực tế dưới 183 ngày trong năm tính thuế mà không chứng minh được là cá nhân cư trú của nước nào.

Theo Điểm i, Khoản 1, Điều 25, Thông tư 111/2013/TT-BTC, các tổ chức, cá nhân trả tiền lương, tiền công, khoản chi khác cho cá nhân cư trú không ký hợp đồng lao động (theo hướng dẫn tại Điểm c, Khoản 2, Điều 2, Thông tư này) hoặc ký hợp đồng lao động dưới 3 tháng có tổng mức chi trả thu nhập từ 2 triệu trở lên thì phải khấu trừ thuế theo mức 10% trên thu nhập trước khi chi trả cho cá nhân.

Điều này có nghĩa là cá nhân cư trú không ký hợp đồng lao động có thu nhập từ tiền lương, tiền công, thù lao, tiền chi khác và có tổng thu nhập từ 2 triệu trở lên sẽ bị khấu trừ 10% thuế thu nhập cá nhân ngay tại nguồn trước khi chi trả thu nhập cho cá nhân, trừ trường hợp có làm cam kết đúng quy định.

>> Tham khảo: Hướng dẫn lập mẫu hóa đơn điện tử.

Bước 2: Nộp hồ sơ trực tuyến trên canhan.gdt.gov.vn và nộp giấy tờ đến cơ quan thuế quản lý

Quyết toán thuế TNCN thế nào?

Trong đó, nếu cá nhân có thu nhập trực tiếp khai thuế thì nơi nộp hồ sơ là Cục thuế nơi cá nhân đã nộp hồ sơ khai thu.

 • Cá nhân có thu nhập từ 2 nơi trở lên mà khai thuế trực tiếp thì nơi nộp hồ sơ như sau:
 • Cá nhân tính giảm trừ gia cảnh tại tổ chức/cá nhân trả thu nhập nào thì nộp hồ sơ tại cơ quan thuế trực tiếp quản lý tổ chức/cá nhân trả thu nhập đó.
 • Cá nhân không lý hợp đồng lao động, hợp đồng lao động dưới 3 tháng có thu nhập tại 1 hoặc nhiều nơi đã khấu trừ 10% tại nguồn thì quyết toán thuế tại Chi cục Thuế nơi cư trú.
 • Cá nhân có thu nhập tại 1 hoặc nhiều nơi nhưng tại thời điểm quyết toán thuế không làm việc tại tổ chức/cá nhân trả thu nhập nào thì sẽ nộp hồ sơ tại Chi cục Thuế nơi cư trú.

Khi quyết toán thuế TNCN theo năm từ khoản tiền lương, tiền công thì thông thường, địa điểm quyết toán thuế sẽ là Cục thuế, nơi mà cá nhân đã nộp hồ sơ khai thuế trong năm.

Riêng các cá nhân có thu nhập từ khoản tiền lương, tiền công ở hai nơi trở lên thì sẽ thuộc diện bắt buộc phải tự quyết toán thuế. Và địa điểm nộp quyết toán thuế với từng trường hợp cụ thể như sau:

– Nếu thuộc diện được giảm, sau khi đã tính giảm trừ, người nộp thuế nộp hồ sơ quyết toán thuế năm tại cơ quan thuế mà tổ chức, cá nhân trả thu nhập cho mình trực thuộc. Đồng thời cần lưu ý những điểm sau:

 • Trường hợp người nộp thuế có thay đổi nơi làm việc, nếu tổ chức, cá nhân trả thu nhập cuối cùng có tính giảm trừ gia cảnh cho người nộp thuế thì hồ sơ quyết toán thuế sẽ được nộp cho cơ quan quản lý tổ chức, cá nhân trả thu nhập cuối cùng.
 • Trường hợp người nộp thuế có thay đổi nơi làm việc, nếu tổ chức, cá nhân trả thu nhập cuối cùng không tính giảm trừ gia cảnh cho người nộp thuế thì hồ sơ quyết toán thuế TNCN sẽ được nộp tại Chi cục Thuế, nơi mà người nộp thuế cư trú học đăng ký thường trú, tạm trú.

>> Tham khảo: Tra cứu hóa đơn, Tra cứu hóa đơn điện tử.

– Nếu cá nhân nộp thuế chưa từng tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân ở bất cứ tổ chức, cá nhân trả thu nhập nào thì hồ sơ quyết toán thuế TNCN sẽ được nộp tại Chi cục thuế, nơi cá nhân nộp thuế đang cư trú hoặc đăng ký thường trú, tạm trú.

Ngoài ra, đối với các cá nhân không ký hợp đồng lao động hoặc có ký hợp đồng lao động dưới 03 tháng; hoặc có ký hợp đồng cung cấp dịch vụ tại một hay nhiều nơi đã khấu trừ 10% thuế thì quyết toán thuế sẽ được tiến hành tại Chi cục Thuế, nơi mà cá nhân cư trú hoặc đăng ký thường trú, tạm trú.

Những cá nhân trong năm có thu nhập từ tiền lương, tiền công tại một hay nhiều nơi nhưng tới thời điểm quyết toán không làm việc cho bất cứ tổ chức, cá nhân trả thu nhập nào thì nơi nộp hồ sơ quyết toán sẽ là Chi cục Thuế, nơi mà cá nhân cư trú hoặc đăng ký thường trú, tạm trú.

Trên đây là hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập vãng lai. Người lao động và doanh nghiệp lưu ý một số quy định quan trọng khi thực hiện quyết toán thuế cho cá nhân có các nguồn thu nhập vãng lai ngoài thu nhập thông qua hợp đồng lao động.

Kết luận

Để được tư vấn thủ tục mua hóa đơn điện tử nhanh chóng, thuận tiện, hỗ trợ phát hành hóa đơn điện tử lần đầu, doanh nghiệp có thể liên hệ Công ty Phát triển Công nghệ Thái Sơn và tham khảo phần mềm hóa đơn điện tử E-invoice do ThaisonSoft cung cấp:

CÔNG TY PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THÁI SƠN

 • Địa chỉ: Số 15 Đặng Thùy Trâm – Cầu Giấy – Hà Nội
 • Tổng đài HTKH: 1900 4767 – 1900 4768
 • Tel : 024.37545222
 • Fax: 024.37545223
 • Website: https://einvoice.vn/

 

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*