Quy định xử phạt hành chính khi mất hóa đơn đầu GTGT chưa sử dụng

Hóa đơn GTGT đầu ra chưa sử dụng

Bài viết giải đáp về mức xử phạt vi phạm hành chính khi doanh nghiệp để mất hóa đơn GTGT đầu ra chưa sử dụng. Hy vọng rằng bài viết sau sẽ đem đến những nội dung hữu ích với doanh nghiệp.

1. Mức phạt khi mất hóa đơn đầu ra chưa sử dụng

Đối với trường hợp mất hóa đơn GTGT đầu ra chưa sử dụng đơn vị, doanh nghiệp có khai báo sẽ không bị phạt. Tuy nhiên, nếu không khai báo theo quy định doanh nghiệp sẽ bị phạt vi phạm. Căn cứ theo Nghị Định 125/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 thì mức phạt mất hóa đơn GTGT đầu ra như sau:

Phạt hành vi phi phạm quy định về khai báo mất, cháy hỏng hóa đơn trước khi thông báo phát hành hoặc hóa đơn đã mua của cơ quan thuế nhưng chưa lập:

– Phạt cảnh cáo: đối với hành vi khai báo quá thời hạn từ 1-5 ngày kể từ ngày hết thời hạn khai báo theo quy định và có tình tiết giảm nhẹ.

– Phạt 1 triệu – 4 triệu: đối với hành vi khai báo quá thời hạn từ 1-5 ngày kể từ ngày hết thời hạn khai báo theo quy định và không có tình tiết giảm nhẹ.

– Phạt 4 triệu – 8 triệu: đối với hành vi khai báo quá thời hạn từ 6 ngày trở lên hoặc không khai báo.

Tùy từng trường hợp có tình tiết giảm nhẹ hay không và thời gian khai báo mất hóa đơn các mức phạt được đưa ra sẽ khác nhau. Trường hợp có tình tiết giảm nhẹ đơn vị, doanh nghiệp phải trình bày rõ theo quy định.

Như vậy, khi mất hóa đơn GTGT đầu ra chưa sử dụng đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức lưu ý cần sớm thông báo cho cơ quan quản lý thuế trực tiếp theo quy định để tránh bị phạt hành chính. Các trường hợp hóa đơn GTGT đầu ra đã lập nhưng bị mất cũng cần khai báo theo quy định của Pháp luật về Quản lý hóa đơn, chứng từ.

>> Tham khảo: Tổng hợp quy định về hồ sơ khai thuế.

Với việc hóa đơn điện tử sẽ dần thay thế vị trí của hóa đơn giấy trong giao dịch mua bán hàng hóa, dịch vụ, công tác quản trị của doanh nghiệp cũng như quản lý của cơ quan thuế đã được thực hiện theo hướng hiện đại hóa trên cơ sở áp dụng công nghệ thông tin để thu thập, tổng hợp, báo cáo dữ liệu từ hóa đơn điện tử, thay vì các phương pháp thủ công như sử dụng hóa đơn giấy.

Tại các cuộc họp báo, hội thảo về nghiệp vụ thuế, ông Nguyễn Văn Thủy – Phó Vụ trưởng Vụ Quản lý thuế doanh nghiệp lớn (Tổng cục Thuế) đều khẳng định, ngoài những lợi ích thiết thực, việc sử dụng hóa đơn điện tử còn giúp ngành thuế xây dựng cơ sở dữ liệu về hóa đơn; từ đó có thể phục vụ công tác thanh tra, kiểm tra, hoàn thuế, phân tích rủi ro doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh. Bên cạnh đó có thể giúp cơ quan hải quan tại các cửa khẩu, sân bay nhanh chóng có thông tin để thực hiện hoàn thuế.

Bên cạnh đó, cơ quan thuế và các cơ quan khác của nhà nước không tốn chi phí thời gian đối chiếu hóa đơn như hiện nay. Hiện nay khi kiểm tra hoàn thuế giá trị gia tăng và kiểm tra thuế thu nhập doanh nghiệp, cơ quan thuế và cơ quan khác của nhà nước đều thực hiện đối chiếu hóa đơn, đây là công việc bắt buộc. Thông thường, thời gian để cơ quan thuế có được kết quả đối chiếu hóa đơn là khoảng 10 ngày làm việc.

Tuy nhiên, khi doanh nghiệp sử dụng hóa đơn điện tử hoặc hóa đơn điện tửcó mã xác thực, thông tin về hóa đơn của doanh nghiệp được tập trung tại cơ quan thuế một cách liên tục nên cơ quan thuế có ngay thông tin về doanh thu, chi phí hàng ngày của doanh nghiệp, kịp thời phát hiện ra những bất thường khi doanh nghiệp xuất hóa đơn.

>> Tham khảo: Hóa đơn điện tử, Báo giá hóa đơn điện tử.

Ngoài những lợi ích trên, việc sử dụng hóa đơn điện tử cũng giúp cơ quan thuế kịp thời ngăn chặn hóa đơn của các doanh nghiệp bỏ trốn, mất tích, khắc phục tình trạng làm giả hóa đơn, tạo một môi trường kinh doanh lành mạnh cho các doanh nghiệp, thúc đẩy thương mại điện tử phát triển.

Đồng thời, sử dụng hóa đơn điện tử góp phần bảo vệ môi trường; khắc phục được trình trạng gian lận sử dụng bất hợp pháp hóa đơn – lập hóa đơn sai lệch nội dung giữa các liên.

2. Quy định xử lý trường hợp mất hóa đơn GTGT chưa sử dụng với doanh nghiệp

Cách xử lý khi mất hóa đơn GTGT đầu ra

Trường hợp mất hóa đơn GTGT đầu ra chưa sử dụng cần quân tâm là trường hợp mất hóa đơn GTGT do Cơ quan thuế in theo mẫu và cấp cho các tổ chức, doanh nghiệp.

Xét trường hợp hóa đơn GTGT đầu ra chưa sử dụng do cơ quan thuế Cơ quan thuế in theo mẫu và cấp cho các tổ chức, doanh nghiệp bị mất sẽ khiến cho doanh nghiệp không thể thực hiện theo đúng nguyên tắc lập hóa đơn theo thứ tự.

Căn cứ theo quy định tại Khoản 1, Điều 28, Nghị Định 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của chính phủ quy định như sau:

“Điều 28. Xử lý mất, cháy, hỏng hóa đơn đặt in đã mua của cơ quan thuế

1. Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ, cá nhân kinh doanh nếu phát hiện mất, cháy, hỏng hóa đơn đã lập hoặc chưa lập phải lập báo cáo về việc mất, cháy, hỏng và thông báo với cơ quan thuế quản lý trực tiếp theo Mẫu số BC21/HĐG Phụ lục IA ban hành kèm theo Nghị định này chậm nhất không quá 05 ngày kể từ ngày xảy ra việc mất, cháy, hỏng hóa đơn. Trường hợp ngày cuối cùng (ngày thứ 05) trùng với ngày nghỉ theo quy định của pháp luật thì ngày cuối cùng của thời hạn được tính là ngày tiếp theo của ngày nghỉ đó.”

Như vậy, đối với việc mất hóa đơn GTGT đầu ra chưa sử dụng thì đơn vị doanh nghiệp phải lập báo cáo về việc mất, cháy, hỏng và thông báo với cơ quan thuế quản lý trực tiếp theo Mẫu số BC21/HĐG Phụ lục IA ban hành kèm theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP.

>> Tham khảo: Tra cứu hóa đơn, Tra cứu hóa đơn điện tử.

Ngoài việc báo cáo mất hóa đơn, theo quy định tại Điều 29, Nghị Định 123/2020/NĐ-CP Điều 29 doanh nghiệp đơn vị phải báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn đặt in đã mua của cơ quan thuế và bảng kê hóa đơn sử dụng trong kỳ. Cụ thể:

– Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ, cá nhân kinh doanh mua hóa đơn của cơ quan thuế có trách nhiệm nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn và bảng kê hóa đơn sử dụng trong kỳ cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp hàng quý.

– Thời gian báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn được nộp theo quý chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng đầu của quý tiếp theo quý phát sinh việc sử dụng hóa đơn theo Mẫu số BC26/HĐG Phụ lục IA ban hành kèm theo Nghị định này.

– Trường hợp trong kỳ không sử dụng hóa đơn thì nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn ghi số lượng hóa đơn sử dụng bằng không (= 0), không cần gửi bảng kê hóa đơn sử dụng trong kỳ.

– Trường hợp kỳ trước đã sử dụng hết hóa đơn, đã báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn kỳ trước với số tồn bằng không (0), trong kỳ không mua hóa đơn, không sử dụng hóa đơn thì không phải báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn.

>> Tham khảo: Mất hóa đơn đầu ra chưa kê khai thuế xử lý thế nào?

Theo Thông tư 176/2016/TT-BTC, kể từ ngày 15/12/2016 trường hợp làm mất hóa đơn đã lập (liên giao cho khách hàng) có thể bị phạt đến 08 triệu đồng. Việc hóa đơn giấy bị thất lạc rất dễ rảy xa và gây không ít phiền phức cho cả nhà cung cấp và khách hàng.

Hóa đơn điện tử được chuyển và lưu trữ trên trên máy tính nên việc bị mất, cháy, hỏng là không có. Trong khi hóa đơn giấy phải được gửi qua đường bưu điện hoặc các đơn vị vận chuyển khác nên những rủi ro mang lại là điều không tránh khỏi.

Theo quy định của Thông tư 39/2014/TT-BTC, doanh nghiệp sử dụng hóa đơn giấy phải báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn hàng quý; hạn báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn quý I là 30/4, quý II là 30/7, quý III là 30/10 và quý IV là 30/1 của năm sau.

Tuy nhiên, khi sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế, doanh nghiệp không cần phải lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn vì mọi thông tin đều đã được Tổng cục Thuế lưu trữ qua hệ thống phần mềm. Kế toán doanh nghiệp giảm bớt được một đầu mục công việc mỗi quý.

Hoá đơn điện tử đã và đang tiếp tục khẳng định sức mạnh tuyệt đối của mình so với hoá đơn truyền thống, tạo bước đột phá mạnh mẽ trong thời đại công nghệ 4.0. Tinh gọn về thủ tục giấy tờ, giúp các doanh nghiệp, cơ quan thuế và khách hàng giảm thiểu tối đa những công đoạn rườm rà, tránh được mọi rủi ro, tiết kiệm thời gian và chi phí một cách tối ưu nhất.

Kết luận

Ngoài ra, quý độc giả có nhu cầu được tư vấn thêm về hóa đơn điện tử và đăng ký dùng thử phần mềm hóa đơn điện tử Einvoice, xin vui lòng liên hệ theo địa chỉ:

CÔNG TY PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THÁI SƠN

  • Địa chỉ: Số 15 Đặng Thùy Trâm – Cầu Giấy – Hà Nội
  • Tổng đài HTKH: 1900 4767 – 1900 4768
  • Tel : 024.37545222
  • Fax: 024.37545223
  • Website: https://einvoice.vn/

 

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*