Quy chuẩn về ký hiệu hóa đơn điện tử theo thông tư 68-BTC

22 Tháng Năm, 2020 Hóa đơn điện tử E-invoice 0

Quy định mới về hóa đơn điện tử bàn hành mới nhất tại thông tư 68 có sự thay đổi về quy chuẩn về kí hiệu hóa đơn điện tử so với những quy định cũ. Việc nắm bắt những thay đổi trong quy định mới sẽ giúp người lập hóa đơn tránh được những sai sót khi khởi tạo hóa đơn điện tử. Vậy cụ thể là như thế nào hãy cùng theo dõi trong bài viết dưới đây nhé.