Cục Thuế Hà Nội đẩy mạnh hướng tới thu thuế không dùng tiền mặt

Tin tức

Cục Thuế Hà Nội đi đầu trong việc triển khi chủ trương của Chính Phủ về giao dịch không dùng tiền mặt và thông qua các phương tiện khác nhau như: ví điện tử, thanh toán điện tử, hóa đơn điện tử 

Tiếp tục đầu tư hạ tầng quản lý Thuế hiện đại hóa

Theo lãnh đạo Cục Thuế Hà Nội, để đẩy mạnh thực hiện chính phủ điện tử, hiện đại hoá phương thức quản lý thu nộp ngân sách nhà nước. Trong những năm qua, cục thuế đã từng bước nâng cấp cơ sở hạ tầng, đáp ứng yêu cầu quản lý thu hiện đại ở tất cả các khâu, từ khai thuế, nộp thuế và hoàn thuế đều bằng phương thức điện tử. Báo cáo cho thấy, hiện kê khai qua mạng đạt trên 98%, nộp thuế điện tử đạt trên 96%. Điều này giúp giảm thời gian, chi phí cho người nộp thuế (NNT) và cơ quan thuế.

Cục Thuế Hà Nội cũng đang tiếp tục triển khai mở rộng hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế. Hiện có 146 doanh nghiệp đã được phê duyệt áp dụng hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế, 128 doanh nghiệp đã đăng ký phát hành, 107 doanh nghiệp đã lập hóa đơn; số hóa đơn điện tử đã lập là 4.833.600, số hóa đơn được xác thực là 5.771.870; tổng doanh thu đã xác thực 50.521 tỷ đồng, tổng thuế đã xác thực là 4.224 tỷ đồng.

Đại diện Cục Thuế Hà Nội cũng cho biết, hiện đơn vị đang tiếp tục triển khai mở rộng biên lai thuế điện tử. Đến hết tháng 5/2019 đã có hơn 22.000 biên lai thuế điện tử được phát hành; thực hiện hoàn thuế điện tử đạt trên 95% hồ sơ hoàn thuế, vượt chỉ tiêu theo quy định 90%; vận hành tốt các ứng dụng như ứng dụng quản lý văn bản điều hành eDocTC, quản trị công việc, lưu trữ điện tử, quản lý cán bộ, quản lý tài sản… 

Chuyển đổi sang hóa đơn điện tử là một trong những mục tiêu mà cục Thuế Hà Nội đặt ra

Hiện đại hóa phương thức nộp ngân sách nhà nước

Để đáp ứng yêu cầu phát triển của nền kinh tế số, cũng như chỉ đạo của Chính phủ về giao dịch không dùng tiền mặt, lãnh đạo Cục Thuế Hà Nội cho biết, đã có chủ trương đầu tư cơ sở hạ tầng, trang thiết bị nhằm hiện đại hóa công tác thu nộp ngân sách nhà nước tại trụ sở cơ quan thuế.
Cũng liên quan đến công tác cải cách, hiện đại hóa, lãnh đạo Cục Thuế Hà Nội cho biết, trong năm 2019, cục thuế sẽ tiếp tục rà soát mở rộng hoàn thuế điện tử, triển khai hóa đơn điện tử. Để triển khai thực hiện hiệu quả, cục thuế đã thành lập ban chỉ đạo, tiến hành tập huấn chuẩn bị cho việc triển khai hóa đơn điện tử diện rộng.

Ngoài ra, cục thuế cũng đang tiến hành thực hiện thanh tra, kiểm tra thuế theo phương pháp rủi ro, tránh chồng chéo, gây phiền hà cho doanh nghiệp. Hiện cục thuế đang rà soát, từ quy trình thủ tục trong quá trình thanh tra, kiểm tra thuế, lập kế hoạch thanh tra, kiểm tra, lập hệ thống cảnh báo, tiến hành kiểm tra tại trụ sở cơ quan thuế, sau đó mới thanh tra, kiểm tra tại doanh nghiệp.

Cùng với việc hoàn thiện về cơ sở hạ tầng, quy trình nghiệp vụ, để đáp ứng yêu cầu quản lý thuế hiện đại, Cục Thuế Hà Nội cũng đang sắp xếp lại bộ máy theo hướng tinh gọn, giảm đầu mối, đảm bảo hoạt động hiệu lực và hiệu quả. Vừa qua cục thuế đã cơ cấu lại bộ máy cấp phòng thuộc văn phòng cục, qua đó đã giảm 3 phòng. Với cấp đội thuế, sau khi sắp xếp đã giảm 41 đội so với trước đây.

Như vậy, trong thời đại công nghệ 4.0 đang chảy liền mạch, Việt Nam không thể không hòa vào dòng chảy đó để hiện đại hóa công tác quản lý. Với hóa đơn điện tử không những hỗ trợ đắc lực cho ngành Thuế kiểm soát tốt hơn việc thực hiện nghĩa vụ thuế, giảm thiểu những gian lận và ngăn chặn những hành vi trốn thuế, gian lận thuế từ đó nâng cao năng lực canh tranh của doanh nghiệp trên thị trường. Hóa đơn điện tử còn là tương lai mới của việc sử dụng hóa đơn, mang lại cho doanh nghiệp nhiều lợi ích trong việc quản lý hóa đơn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *