9 thứ cần phải vứt bỏ để cuộc sống tốt hơn
description

9 thứ cần phải vứt bỏ để cuộc sống tốt hơn

Chỉ cần rũ bỏ được 9 thứ sau đây, mỗi người sẽ sớm tạo được tiền đồ rạng rỡ. 1. Tư tưởng phủ định Tư tưởng phủ định ở đây có thể hiểu là những suy nghĩ thiếu tích cực, ví dụ như: Không thể, hết cách, làm sao có thể hay không biết, chịu,