.Lưu ý quan trọng để doanh nghiệp thành công chuyển đổi sử dụng hóa đơn điện tử

Tiến hành chuyển đổi sang sử dụng hóa đơn điện tử, doanh nghiệp cần lưu ý những yếu tố nào? Bài viết dưới đây Thái Sơn sẽ giải đáp những vấn đề quan trọng để doanh nghiệp triển khai thành công hóa đơn điện tử trước thời hạn cuối đang đến gần.

Thời hạn cuối để doanh nghiệp chuyển đổi sang hóa đơn điện tử

Ngày 12/09/2018 Chính phủ ban hành Nghị định 119/2018/NĐ-CP về hóa đơn điện tử. Theo đó, doanh nghiệp dù muốn hay không muốn cũng bắt buộc phải chuyển đổi sang sử dụng hóa đơn điện tử.

Và thời hạn cuối cùng mà doanh nghiệp bắt buộc phải chuyển đổi chính là ngày 01/11/2020. Như vậy, doanh nghiệp cần sớm chuẩn bị cơ sở hạ tầng cũng như nhân lực, điều kiện để tiến hành chuyển đổi sang hóa đơn điện tử.

Doanh nghiệp cần nhanh chóng chuyển đổi sang sử dụng hóa đơn điện tử.

Doanh nghiệp cần nhanh chóng chuyển đổi sang sử dụng hóa đơn điện tử.

Điều kiện phát hành hóa đơn điện tử

Theo Khoản 2 Điều 4 Thông tư 32/2011/TT-BTC, để được phép khởi tạo hóa đơn điện tử người bán hàng hóa, dịch vụ (gọi chung là người bán) phải đáp ứng điều kiện sau:

  • Là tổ chức kinh tế có đủ điều kiện và đang thực hiện giao dịch điện tử trong khai thuế với cơ quan thuế; hoặc là tổ chức kinh tế có sử dụng giao dịch điện tử trong hoạt động ngân hàng.
  • Có địa điểm, các đường truyền tải thông tin, mạng thông tin, thiết bị truyền tin đáp ứng yêu cầu khai thác, kiểm soát, xử lý, sử dụng, bảo quản và lưu trữ hoá đơn điện tử.
  • Có đội ngũ người thực thi đủ trình độ, khả năng tương xứng với yêu cầu để thực hiện việc khởi tạo, lập, sử dụng hoá đơn điện tử theo quy định.
  • Có chữ ký điện tử theo quy định của pháp luật.
  • Có các quy trình sao lưu dữ liệu, khôi phục dữ liệu, lưu trữ dữ liệu đáp ứng các yêu cầu tối thiểu về chất lượng lưu trữ.

Doanh nghiệp cần đáp ứng điều kiện để phát hành hóa đơn điện tử.

Doanh nghiệp cần đáp ứng điều kiện để phát hành hóa đơn điện tử.

Thủ tục đăng ký phát hành hóa đơn điện tử

Để đăng ký phát hành hóa đơn, doanh nghiệp cần thực hiện các bước sau:

  • Bước 1: Ra quyết định áp dụng hóa đơn điện tử

Đầu tiên, doanh nghiệp cần ra quyết định sử dụng hóa đơn điện tử gửi đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp. Doanh nghiệp có thể gửi văn bản giấy hoặc lựa chọn gửi điện tử thông qua cổng thông tin điện tử của cơ quan thuế để thuận tiện.

Doanh nghiệp, tổ chức khởi tạo hóa đơn điện tử phải lập Thông báo phát hành hóa đơn điện tử (Mẫu số 2 Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 33/2011/TT-BTC) gửi cơ quan Thuế quản lý trực tiếp.

  • Bước 3: Ký số vào hóa đơn điện tử và gửi hóa đơn điện tử mẫu

Tổ chức đăng ký phát hành hóa đơn cần ký số vào hóa đơn điện tử mẫu và gửi điện tử đến cơ quan Thuế theo đúng định dạng hóa đơn điện tử sẽ được gửi đến người mua.

Thêm bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *