Tìm hiểu về biên bản điều chỉnh hóa đơn

23 Tháng Sáu, 2020 Hóa đơn điện tử E-invoice 0

Hóa đơn đã lập và kê khai thuế mà phát hiện sai sót thì người bán cần lập văn bản thỏa thuận và ghi rõ sai sót. Khi đó người lập hóa đơn cần sử dụng đến biên bản điều chỉnh hóa đơn. Vậy cụ thể mẫu biên bản này như thế nào và một số lưu ý khi lập biên bản. Tất cả sẽ được tổng hợp trong bài viết dưới đây.