Sử dụng hóa đơn điện tử: Người bán có trách nhiệm gì?

Tin tức

Để hệ thống hóa đơn điện tử của toàn nền kinh tế vận hành thuận lợi đòi hỏi sự tham gia của các bên liên quan, trong đó có người bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ. Vậy trách nhiệm của người bán sử dụng hóa đơn điện tử đến đâu?

Quy định về hóa đơn điện tử

Theo Điều 18 và Điều 23 Nghị định 119/2018/NĐ-CP quy định hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, người bán phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác và hợp pháp của hóa đơn điện tử, đồng thời phải lưu trữ, bảo đảm tính toàn vẹn của hóa đơn điện tử, thực hiện theo các quy định của pháp luật về an toàn, an ninh hệ thống dữ liệu điện tử. Bên cạnh đó, người bán có trách nhiệm chấp hành sự thanh – kiểm tra, đối chiếu của các cơ quan chức năng về các vấn đề liên quan đến hóa đơn điện tử. Định dạng hóa đơn điện tử, cách thức gửi – nhận hóa đơn giữa bên mua và bên bán cũng phải được người bán thông báo với người mua. 

Người bán sử dụng hóa đơn điện tử cần thực hiện đúng trách nhiệm đã được quy định

Với những đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế, người bán phải quản lý tên, mật khẩu các tài khoản đã được cấp bởi cơ quan thuế. Khi phát sinh giao dịch mua bán hàng hóa, dịch vụ với người mua, người bán phải tạo lập hóa đơn điện tử gửi lên cơ quan thuế cấp mã theo đúng các quy định hiện hành. Sau khi người bán nhận được hóa đơn điện tử có mã từ cơ quan thuế thì phải gửi hóa đơn đó đến người mua theo phương thức đã được thống nhất và thỏa thuận giữa hai bên.

Với doanh nghiệp, tổ chức kinh tế áp dụng hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế, khi có giao dịch, người bán tạo lập hóa đơn điện tử gửi cho người mua và tiến hành chuyển dữ liệu hóa đơn đã lập lên cơ quan thuế thông qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế. Doanh nghiệp, đơn vị có thể lựa chọn gửi trực tiếp hoặc qua nhà cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử chuyên nghiệp. Về việc chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử lên cơ quan thuế, tại Khoản 5 Điều 23 Nghị định 119/2018/NĐ-CP, Chính phủ giao Bộ Tài chính quy định cụ thể. Trong thời gian chờ Thông tư hướng dẫn chính thức của Bộ Tài chính, doanh nghiệp có thể tham khảo Điều 19 dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định 119 có các thông tin quy định về thời điểm cũng như cách thức chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử tới cơ quan thuế.

Từ những thông tin trên, câu hỏi “trách nhiệm của người bán sử dụng hóa đơn điện tử đến đâu?” đã được giải đáp.

Nguồn: https://einvoice.vn/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *