Điều kiện để các doanh nghiệp được sử dụng hóa đơn điện tử là gì?

Doanh nghiệp cần tìm hiểu điều kiện sử dụng hóa đơn điện tử.

Nghị định 119/NĐ-CP về hóa đơn điện tử

Ngày 12/09/2018 Chính phủ ban hành Nghị định 119 về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ. Theo đó, doanh nghiệp dù muốn hay không muốn cũng phải chuyển đổi sang sử dụng hóa đơn điện tử từ ngày 01/11/2020.

Như vậy, doanh nghiệp sẽ phải nhanh chóng chuyển đổi sang sử dụng hóa đơn điện tử để đúng với chỉ đạo của Chính phủ cũng như bắt kịp xu thế, tăng năng lực cạnh tranh với các doanh nghiệp khác.

Thời hạn bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử được quy định tại Nghị định 119

Doanh nghiệp nhanh chóng chuyển sang sử dụng hóa đơn điện tử.

Điều kiện để các doanh nghiệp được sử dụng hóa đơn điện tử

Để có thể khởi tạo và sử dụng hóa đơn điện tử, người bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ cần đảm bảo một số điều kiện được quy định rõ tại Khoản 2 Điều 4 Thông tư 32/2011/TT-BTC như sau:

  • Đang thực hiện giao dịch điện tử trong khai thuế với cơ quan thuế hoặc có sử dụng giao dịch điện tử trong hoạt động ngân hàng.
  • Có địa điểm, thiết bị truyền tin, mạng thông tin, các đường truyền tải thông tin đáp ứng yêu cầu khai thác, kiểm soát, xử lý, sử dụng, bảo quản và lưu trữ hóa đơn điện tử.
  • Có đội ngũ nhân viên có khả năng và trình độ đạt yêu cầu để thực hiện khởi tạo, lập, sử dụng hóa đơn theo quy định.
  • Đã đăng ký và sở hữu chữ ký điện tử theo quy định của pháp luật.
  • Có phần mềm bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ kết nối với phần mềm kế toán, đảm bảo dữ liệu của hóa đơn điện tử được đồng bộ hóa vào cơ sở dữ liệu kế toán ngay tại thời điểm lập hóa đơn.
  • Có quy trình lưu trữ, sao lưu và khôi phục dữ liệu đáp ứng các yêu cầu tối thiểu về chất lượng lưu trữ.

Doanh nghiệp cần tìm hiểu điều kiện sử dụng hóa đơn điện tử.

Doanh nghiệp cần tìm hiểu điều kiện sử dụng hóa đơn điện tử.

Cách kê khai hóa đơn điện tử ra sao ? Xem thêm tại đây.

Đặc biệt, 5 nội dung đầu tiên là điều kiện bắt buộc nên doanh nghiệp cần lưu ý về hóa đơn điện tử để thực hiện đúng theo quy định. Trường hợp gặp vướng mắc ở bất kì điều kiện nào, doanh nghiệp có thể tham vấn từ các đơn vị cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử hoặc hợp tác trực tiếp với các đơn vị đó.  

Còn những trường hợp khác doanh nghiệp nên tìm đến các đơn vị cung cấp giải pháp để mang đến cho doanh nghiệp cách khởi tạo và sử dụng hóa đơn điện tử dễ dàng nhất.

Như vậy, bài viết trên đây chúng tôi đã gửi đến người dùng những thông tin chi tiết về điều kiện để doanh nghiệp có thể tiến hành sử dụng hóa đơn điện tử. Mong rằng, bài viết này sẽ giúp ích được cho doanh nghiệp khi chuẩn bị sử dụng hóa đơn điện tử.

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*