Doanh nghiệp, cá nhân, tổ chức có nên dùng hóa đơn điện tử thay cho hóa đơn giấy?

8 Tháng Mười, 2016 admin 0

Trên thị trường hiện nay tồn tại 3 loại hóa đơn là hóa đơn giấy và hóa đơn điện tử và hóa đơn điện tử xác thực. Nhiều doanh nghiệp đặt ra câu hỏi có nên dùng hóa đơn điện tử thay cho hóa đơn giấy hay không? Điều này còn tùy thuộc vào mục đích sử dụng hóa đơn của các đơn vị, doanh nghiệp.