Tính pháp lý của hóa đơn chuyển đổi từ hóa đơn điện tử và một số lưu ý

19 Tháng Năm, 2020 Hóa đơn điện tử E-invoice 0

Hiện nay việc sử dụng hóa đơn điện tử trong các doanh nghiệp là rất phổ biến. Tuy nhiên cũng còn nhiều doanh nghiệp vẫn chưa chuyển đổi hòa toàn sang sử dụng hóa đơn điện tử. Vậy nên trong quá trình giao dịch giữa các daonh nghiệp với nhau hóa đơn cần được chuyển đổi từ hóa đơn điện tử sang hóa đơn giấy hoặc ngược lại.