Quy định về trách nhiệm chia sẻ, kết nối thông tin, dữ liệu hóa đơn điện tử của các tổ chức
description

Quy định về trách nhiệm chia sẻ, kết nối thông tin, dữ liệu hóa đơn điện tử của các tổ chức

Với việc phủ sóng hóa đơn điện tử, Tổng cục Thuế sẽ xây dựng được cơ sở dữ liệu điện tử hóa về hóa đơn. Tuy nhiên, để đảm bảo dữ liệu thông suốt cần có sự phối hợp của nhiều bên: từ các doanh nghiệp đến cơ quan chức năng. Trước hết cần phải
Hướng dẫn đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử 2019
description

Hướng dẫn đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử 2019

Thời hạn cuối áp dụng hóa đơn điện tử 1/11/2020 đang ngày càng đến gần. Các doanh nghiệp cần nhanh chóng áp dụng hóa đơn điện tử sớm để tránh bỡ ngỡ, lúng túng và bị động. Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn chi tiết cách thực hiện đăng ký hóa đơn điện tử