Doanh nghiệp sử dụng hóa đơn điện tử không có mã cần chuyển dữ liệu cho cơ quan Thuế.

Chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử, doanh nghiệp cần lưu ý

Tin tức

Khi tiến hành sử dụng hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan Thuế, doanh nghiệp cần phải chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử cho cơ quan Thuế. Và khi chuyển dữ liệu, doanh nghiệp cần chú ý điều gì?

Chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan Thuế

Căn cứ theo Khoản 5 Điều 23 Nghị định 119/2018/NĐ-CP quy định cụ thể về việc chuyển và tiếp nhận dữ liệu hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế phù hợp với thực tế hoạt động kinh doanh của người bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ và yêu cầu quản lý.

Doanh nghiệp sử dụng hóa đơn điện tử không có mã cần chuyển dữ liệu cho cơ quan Thuế.

Doanh nghiệp sử dụng hóa đơn điện tử không có mã cần chuyển dữ liệu cho cơ quan Thuế.

Cũng trong Dự thảo Thông tư hướng dẫn thi hành Nghị định 119 vừa qua, Bộ Tài chính đã cung cấp thông tin chi tiết về vấn đề này.

Nguyên tắc khi chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử

Người bán, cung cấp dịch vụ sử dụng hóa đơn điện tử không có mã sẽ phải chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử đã lập đến cơ quan Thuế qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế.

Thời điểm chuyển dữ liệu

Thời điểm chuyển dữ liệu được quy định cụ thể như sau:

  • Chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử cho người mua và ĐỒNG THỜI gửi hóa đơn điện tử đến cơ quan thuế: áp dụng cho các trường hợp bán hàng hóa có nguồn gốc nhập khẩu, hàng hóa là đất, đá, cát, sỏi.
  • Chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử cho người mua, gửi cơ quan thuế.
  • Chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử  ĐỊNH KỲ cùng Tờ khai thuế GTGT đến cơ quan thuế: áp dụng đối với trường hợp cung cấp hàng hóa, dịch vụ đến người tiêu dùng cuối cùng là cá nhân, hộ gia đình như dịch vụ y tế, bán lẻ thuốc tân dược, ngân hàng, điện sinh hoạt, nước sạch, viễn thông, bảo hiểm, vận tải, siêu thị, xăng dầu, dịch vụ vận chuyển hàng không qua Website và thương mại điện tử mà hóa đơn điện tử thuộc trường hợp không nhất thiết phải có đủ nội dung.

Hóa đơn điện tử ngày càng được triển khai mạnh mẽ trong khối doanh nghiệp

Doanh nghiệp chuyển dữ liệu đến cơ quan thuế tùy theo từng trường hợp.

Xem thêm: Hóa đơn điện tử có xuất lùi ngày được không ?

Hình thức chuyển dữ liệu

Người bán chuyển dữ liệu đến cơ quan Thuế theo định dạng dữ liệu căn cứ vào văn bản của Bộ Tài chính hướng dẫn: Chuyển trực tiếp hoặc gửi qua tổ chức cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử.

  • Chuyển trực tiếp

Doanh nghiệp kinh doanh ở các lĩnh vực: điện lực; xăng dầu; bưu chính viễn thông; vận tải hàng không, đường sắt, nước sạch; tài chính tín dụng; bảo hiểm có sử dụng hóa đơn điện tử với số lượng trên 1 triệu số hóa đơn/năm, có hệ thống công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu về định dạng chuẩn dữ liệu và chuẩn kết nối do cơ quan thuế quy định thì có thể sử dụng tài khoản đã được cơ quan thuế cấp để thực hiện chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử trực tiếp đến cơ quan thuế theo định dạng được quy định.

Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế chuyển dữ liệu cho tổ chức cung cấp dịch vụ hóa đơn để tổ chức này gửi tiếp đến cơ quan thuế.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *